YouTube In MP3 Icon ConvertMP3.io

Thêm vao

Chrome
Firefox
Opera

Nhờ Arari cho các plugin

Chrome Các Bước Cài đặt

1) Tới Cửa hàng Chrome trực tuyến và cài đặt Tampermonkey.
2) Khi Tampermonkey được cài đặt đi đến GreasyFork.
3) Nhấn vào nút màu xanh lá cây mà nói "Install this script" .
4) Bây giờ hãy nhấp vào "Install" nút.
5) Tất cả các bạn đã hoàn tất! Các nút sẽ xuất hiện bên dưới các video mà bạn xem.

Firefox Các Bước Cài đặt

1) Install Tampermonkey.
2) Khi Tampermonkey được cài đặt đi đến GreasyFork.
3) Nhấn vào nút màu xanh lá cây mà nói "Install this script" .
4) Bây giờ hãy nhấp vào "Install" nút.
5) Tất cả các bạn đã hoàn tất! Các nút sẽ xuất hiện bên dưới các video mà bạn xem.

Làm thế nào nó hoạt động?

Khi các addon được cài đặt một nút nhỏ và kín đáo được thêm vào dưới video YouTube mà bạn xem Khi nút được nhấn, tải về của bạn sẽ được chuẩn bị Chờ một vài giây file của bạn bắt đầu tải xuống