Download MP3
Buddha Lamaको पोखरामा पहिलो प्रस्तुती || पोखरामा यस्तो क्रेज देखियो || Nepal Idol Buddha Lama